Thwarting Subsistence

The Clock Of St James

Bara ett tillfälligt stopp

De satt och pratade och Monalill berättade om sitt liv i stort. Hon ville inte berätta om alla detaljer. Han lyssnade och nickade. han sa nåt emellanåt och hon funderade på vad han egentligen tänkte och tyckte. Han verkade ärlig när han beklagade hennes uppväxt och hans goda vilja att hjälpa henne tröstade henne. hon tittade på honom i ljusets sken och hon blev varm i hjärtat. Hon kunde tänka sig att leva med honom länge. Hon började tycka om honom mer än hon trott. men kunde han bli intresserad av henne? Hon tänkte på hans släkt . Vad skulle de säga om att hon bodde på gården. Kanske skulle de inte gilla det. men då skulle hon bara fortsätta sin färd tänkte hon. Det var bara ett tillfälligt stopp hin gjort här.